João Pedro Borges de Sousa
(John Pedro Sousa)
and 
Stella Pacheco Leite

Children:
 Michelle Marie Sousa
Lisa Ann Sousa
Richard John Sousa


 

João Pedro Borges de Sousa
(John Pedro Sousa)

Stella Pacheco Leite
 

Our family
2008

 

2019

Michelle Marie Sousa

Michael James BaileyPhoto taken in 2019


Andrew  Michael Bailey
(2018)


Lindsay Michelle Bailey
(2018)


2019

Lisa Ann Sousa

Steve Michael Mooney 

Ryan John Mooney
(2018)


Madison Mooney
(2018)
 

Matthew Mooney
(2018)


2018

Richard John Sousa

Kristin Rebecca PonoBenjamin Richard Sousa
(2018)

   
2018

 

018